Wij heten je van harte welkom. Dringende vragen of bijstand nodig? Bel 09 335 55 55.
Infosessie 16 mei 2023: bestuurdersaansprakelijkheid en cybersecurity

Graag geven wij jou in een beknopt overzicht mee waarover onze infosessie zal gaan.

Deel op Facebook Twitter LinkedIn

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vennootschap kun je tijdens de uitvoering van je opdracht wettelijk aansprakelijk zijn voor schade die je door fouten en nalatigheden berokkent aan bedrijven, werknemers en derden. Wanneer je een fout maakt, kun je persoonlijk maar ook hoofdelijk (=voor de fout van een collega-bestuurder) aansprakelijk zijn en kan de schuldeiser ook je privévermogen aanspreken.

De meeste voorkomende fouten hebben te maken met tewerkstellingsrelaties (discriminatie, burn-out van werknemers, me-too…), arbeidsongevallen, fiscale aangelegenheden en contractuele geschillen met klanten of leveranciers. Daarenboven zorgen cyberaanvallen, constant groeiende reglementering en mondige schadelijders tot meer procedures dan ooit.

Gelukkig bestaan er oplossingen. De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid beschermt je tegen schadeclaims die je aansprakelijk houden voor je fouten als bestuurder: we betalen de schadevergoedingen en ook je verdedigingskosten.

Cybersecurity

Een hot topic waar ondernemers jammer genoeg al te vaak mee worden geconfronteerd. Lacunes in de cyberveiligheid kunnen leiden tot het verlies van data, financiële verliezen en reputatieschade. 1 op 2 van de Vlaamse ondernemers komt in aanraking met cybercriminaliteit. 1 op 8 wordt daadwerkelijk slachtoffer met onbruikbare ICT systemen tot gevolg. Niet alleen grote ondernemingen, maar zeker ook kleinere ondernemingen en zelfstandigen worden het slachtoffer van cyberaanvallen zoals phishing, ransomware, hacking, CEO-fraude en facturatiefraude. Enkele praktijkvoorbeelden komen hierbij aan bod.