Botulisme bij melkvee: nu verzekerbaar!

Onnodig te vertellen dat het een regelrechte ramp is voor een melkveebedrijf, wanneer de veestapel getroffen wordt door botulisme. Zo’n emotioneel én financieel drama wil niemand meemaken.

Botulisme bij runderen is een vorm van vergiftiging,veroorzaakt door het eten van gecontamineerd voeder waarin restanten van kadavers van (met botulisme besmette) dode watervogels mee in verhakseld geraakt zijn. Tegen botulisme is er geen vaccinatie of medisch ingrijpen mogelijk. Botulisme is niet besmettelijk.

Botulisme was tot heden een onverzekerbaar risico en werd ook niet gedekt door het rampenfonds. Onder invloed van Boerenbond en overheid, is gezocht naar een oplossing.

En die oplossing hebben we sinds kort.

We kunnen voor melkvee de waarborg “productieverlies” verzekeren, waarin het specifieke risico “botulisme” meeverzekerd is.

Meer info