Wij heten je van harte welkom. Dringende vragen of bijstand nodig? Bel 09 335 55 55.
Bekijk met ons hoe je het vermogen van jouw bedrijf kan beschermen

Waarom kiezen voor een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid?

Deel op Facebook Twitter LinkedIn

Soms loopt het bij het uitoefenen van je bedrijfsactiviteiten mis en berokken je schade. Aan klanten, aan naburige bedrijven, enz. Als die schade te wijten is aan een fout van een werknemer van je bedrijf of van jou als zaakvoerder, dan moet je die schade herstellen of vergoeden. Anders gezegd: je bent dan aansprakelijk.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor je bedrijf vergoedt de schadelijder dan in jouw plaats. Zo bescherm je (het vermogen van) je bedrijf.

Iedereen verzekerd

Iedereen die actief is binnen je bedrijf is verzekerd. Dat gaat van de bedrijfsleiding, meewerkende gezinsleden tot de helpers en het personeel. Zelfs de tijdelijke helpers, zoals een uitzendkracht of een poetshulp, zijn meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

Je burgerrechtelijke aansprakelijkheid Dat betekent dat KBC de schadelijder betaalt

  • voor schade die werd veroorzaakt tijdens je bedrijfsactiviteit;
  • als je producten schade toebrengen nadat je ze geleverd hebt;
  • als je werken schade berokkenen nadat ze zijn uitgevoerd;

Schade bij brand en ontploffing (optioneel) Als je onder het toepassingsgebied valt van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, en je uitbater bent van een bedrijfsruimte, ben je verplicht een verzekering te sluiten tegen je objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing.

Ondernemen brengt altijd risico’s met zich mee

Daarom bekijken wij graag samen met jou hoe je het vermogen van je bedrijf kunt beschermen als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen. Maak dus zeker een afspraak, we staan voor je klaar!